Aviso legal

Titular do PORTAL: Colexio Oficial de Químicos de Galicia e Asociación de Químicos de Galicia

Enderezo: rúa Lisboa, nº 10 - Edificio Area Central- Local 31E
15707 Santiago de Compostela (A Coruña). Tel. 623 033 325
Contacto: secretaria@colquiga.org

Todos os dereitos reservados

.

A. CONDICIÓNS DE ACCESO E USO DO PORTAL

O usuario comprométese a utilizar o portal e os servizos de acordo coa lei, este aviso legal, así como a moral, os bos costumes e a orde pública xeralmente aceptados.

Este sitio web ofréceselle a condición de que acepte plenamente os termos, condicións e comunicacións contidas neste aviso legal. O feito de empregar este sitio web constitúe por si mesmo a aceptación dos mesmos.

Este sitio web é para o uso persoal exclusivo do usuario. Non está autorizado para modificar, copiar, distribuír, transmitir, divulgar, usar, reproducir, publicar, licenciar, asignar, vender ou crear obras derivadas a partir da información, produtos ou servizos que poida obter neste sitio web.

.

B. CONEXIÓNS CON SITIOS DE TERCEIROS

Este portal ofrece aos usuarios dispositivos de ligazón técnica que lles permiten acceder a sitios web pertencentes e / ou xestionados por terceiros. O único propósito de instalalos é proporcionar aos usuarios acceso a información, contidos e servizos dispoñibles en Internet.

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e o Colexio de Químicos de Galicia non asumen ningunha responsabilidade pola información contida nas páxinas web de terceiros ás que se pode acceder por ligazóns ou motores de busca desde as nosas páxinas. Non obstante, comprométese a eliminar ligazóns en caso de ter coñecemento da existencia de contido ilegal ou que atenten contra os dereitos de terceiros. Os propios usuarios poden comunicar ao Colexio Oficial de Químicos de Galicia e ao Colexio de Químicos de Galicia a existencia dos devanditos contidos se os atopan.

.

C. CONTIDO

A información, software e / ou produtos ou servizos contidos neste sitio web poden conter erros tipográficos, inexactitudes e inexactitudes dos que son responsables o Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia, agás no caso de que procedan páxinas de terceiros ás que o Usuario accede a través das ligazóns colocadas no noso portal.

.

D. USO ILEGAL OU PROHIBIDO

Está estrictamente prohibido o uso deste sitio web con fins ilegais ou non autorizado por estes termos, condicións e / ou comunicacións.


E. MODIFICACIÓN DESTES TERMOS E CONDICIÓNS

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e o Colexio de Químicos de Galicia resérvanse o dereito de modificar os termos, condicións e comunicacións en base ás que se ofrece este sitio web.

.

F. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL


O usuario recoñece e acepta que todos os dereitos sobre o contido deste sitio web pertencen ao Colexio Oficial de Químicos de Galicia e á Asociación de Químicos de Galicia e que, en consecuencia, a modificación, adaptación, comunicación pública, reprodución, distribución, venda, aluguer e calquera está prohibido outro dereito de propiedade intelectual realizado polo usuario sen o consentimento do Colexio Oficial de Químicos de Galicia e da Asociación de Químicos de Galicia-ANQUE.

Así mesmo, o Colexio Oficial de Químicos de Galicia e o Colexio de Químicos de Galicia son titulares dos dereitos de propiedade industrial derivados dos elementos que compoñen a súa páxina web ou, en todo caso, teñen a correspondente autorización para o seu uso.

Estas condicións tamén son aplicables no caso de elementos da páxina que sexan propiedade de empresas ou entidades colaboradoras, excepto co seu consentimento.

En ningún caso o Colexio Oficial de Químicos de Galicia e o Colexio de Químicos de Galicia serán responsables das posibles infraccións que calquera usuario do portal poida producir nesta materia.

.

G. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

En xeral, as relacións que se derivan da prestación dos servizos contidos no portal están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas.

Para a resolución de problemas ou preguntas relacionadas con este sitio web, póñase en contacto co Colexio Oficial de Químicos de Galicia e coa Asociación de Químicos de Galicia a través do noso buzón: secretaria@colquiga.org , unha chamada telefónica ou enviando unha carta ao seguinte enderezo:

Enderezo: rúa Lsboa, 10 - 1ª planta Local 31 Área Central, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono +34 623 033 325