XXXVI OLIMPIADA GALEGA DE QUÍMICA

O pasado venres día 26,  na  Universidade dá Coruña realizouse a entrega dos diplomas aos gañadores e tamén aos participantes na Olimpíada Galega de Química, que alcanzou o seu trixésimo sexta edición e que está dirixida aos estudantes de bacharelato da comunidade. Os tres mellores alumnos de cada demarcación universitaria (Santiago, A Coruña e Vigo) competirán na Olimpíada Nacional de Química, que este ano se celebrará do 10 ao 12 de maio en Santander.

O primeiro posto na zona da Coruña foi para Alfredo  Sancho  Chavert, do Eusebio dá Garda. En segundo e terceiro lugar situáronse Lucía  Vendrell e María García, ambas as do colexio Santa María del Mar.

A gañadora na demarcación de Santiago foi Laura Rosa Pérez, do IES Rosalía de Castro, quen tamén obtivo a mellor puntuación de Galicia, cun 85,17. Seguírona María Piñeiro, do Fingoi de Lugo, e Ramón Nogueira, do Manuel Peleteiro.

VIGO. 22/03/19. 28 alumnos e alumnas de seis centros educativos da cidade  deVigo (IES  do Castro, Colexio Os Salgueiros,  Jesuitinas  Miralba, IES Carlos Casares e  CPR Compañía de María) e o IES A Xunqueira I da cidade de Pontevedra participaron hoxe en Vigo nas probas da  XXXVI Olimpíada Galega de Química 2019, organizada pola Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración co Colexio Oficial de Químicos de Galicia. As probas celebráronse na Facultade de Química, Campus Universitario  Lagoas  Marcosende. A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e Vigo acolleron simultaneamente as probas da  XXXVI Olimpíada Galega de Química, nas que hoxe participaron 151 alumnos e alumnas de bacharelato dos centros educativos da comunidade galega. Nas 5 cidades as probas comezaron ás 16.30 horas. A proba consistiu en dous partes: cuestiones tipo test; dous problemas a desenvolver e un suposto práctico de laboratorio.
A temática da proba versou sobre química evidentemente, a partir dos Deseños Curriculares de Bacharelato de Galicia (Decreto 86/2015), nas materias de Física e Química de 1º de Bacharelato e de Química de 2º Bacharelato. Este ano, segundo Juan Sanmartín, coordinador da cita académica, a protagonista foi a Táboa Periódica dos Elementos. A Asemblea Xeral de Nacións Unidas proclamou 2019 como Ano Internacional da Táboa Periódica polo seu 150 aniversario desde a proposta por parte do científico ruso Dimitri  Mendeléiev. A cita académica tamén recoñeceu o labor dos pais das olimpíadas na figura do profesor Gonzalo Vázquez Uña, presidente do tribunal que xulgou as probas da I Olimpíada  Galega de Química, a quen se lle dedica este ano o cartel anunciador.
A Olimpíada de Química Galega é a decana destas probas en España e xerme da Olimpíada Nacional de Química. Un tribunal único avaliará os exercicios e proclamará os vencedores. Os alumnos clasificados nos tres primeiros postos por cada un dos distritos universitarios (A Coruña, Santiago e Vigo) recibirán un diploma acreditativo e o resto diploma de participación. O acto de entrega de diplomas realizarase nun acto público en lugar e data que se indicará en próximas datas.
A Asociación de Químicos de Galicia agradece a aposta e entrega do profesorado de química, que fai posible que os mozos consigan a formación para competir nas probas. Este proxecto pretende lograr que a química sexa máis coñecida, estimular a creatividade, fomentar vocacións e desenvolver o espírito emprendedor entre as novas xeracións. A Consellería de Educación recoñecerá estas fases como actividades de innovación educativa cunha certificación ao profesorado participante.

Dirixida aos/ as alumnos/ as matriculados/ as durante o curso 2018-2019 en Bacharelato do Sistema Educativo Español, de calquera centro público ou privado, da Comunidade Autónoma de Galicia e que non cumprisen 19 anos, o 1 de outubro de 2019. Con carácter excepcional, e se son avalados por escrito polo seu Profesor/a, tamén poderán tomar parte na Olimpíada de Química, alumnos/ as do 2º Ciclo de ESO de excelentes capacidades. A participación é individual. Esta nova edición, organizada pola Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración co Colexio Oficial de Químicos de Galicia, celebrarase o proxímo 22 de marzo do 2019, nas sedes establecidas de: A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e Vigo, de acordo a normativa seguinte:      

                                                                           INSCRIPCIÓN                                                                                                                                                     

As persoas interesadas solicitarán a súa inscrición por escrito, a través da Secretaría do Centro, onde cursen os seus estudos, ou directamente a título particular, cubrindo o formulario e remitíndoo á Secretaría da Asociación de Químicos de Galicia, por calquera dos seguintes medios                                                                                                            

Por email a:    olimpiadagallega@colquiga.org

 

 • Correo postal a: Rúa Lisboa, 10, Edif. Área Central, Local 31-E. 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)

 • Dirixida aos/ as alumnos/ as matriculados/ as durante o curso 2018-2019 en Bacharelato do Sistema Educativo Español, de calquera centro público ou privado, da Comunidade Autónoma de Galicia e que non cumprisen 19 anos, o 1 de outubro de 2019. Con carácter excepcional, e se son avalados por escrito polo seu Profesor/a, tamén poderán tomar parte na Olimpíada de Química, alumnos/ as do 2º Ciclo de ESO de excelentes capacidades. A participación é individual.                                                                                                  

  Esta nova edición, organizada pola Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración co Colexio Oficial de Químicos de Galicia, celebrarase o  proxímo 22 de marzo do 2019, nas sedes establecidas de: A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e Vigo, de acordo coa normativa seguinte:      

                                                                             INSCRICIÓN                                                                                                                                                     

  As persoas interesadas solicitarán a súa inscrición por escrito, a través da Secretaría do Centro, onde cursen os seus estudos, ou directamente a título particular, cubrindo o formulario e remitíndoo á Secretaría da Asociación de Químicos de Galicia, por calquera dos seguintes medios:                                                                                                               

  Por email a:    olimpiadagallega@colquiga.org


      Correo postal a: Rúa Lisboa, 10,  Edif. Área Central, Local 31-E. 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)

      No formulario deben figurar claramente todos e cada un dos datos requiridos,  indicando expresamente en que cidade - lugar desexa presentarse para realizar as probas. A solicitude de inscrición deberá facerse chegar antes do 12 de marzo do 2019.


  CONTIDOS

  A temática das probas versará sobre aqueles aspectos da Química que estean contidos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño (DOG  Núm. 120 do 19 de Xuño de 2015), polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Concretamente das materias de Física e Química (1º de Bacharelato) e da materia de Química (2º de Bacharelato).


  REALIZACIÓN

  As probas celebrásense o venres 22 de marzo do 2019 ás 16:30 horas, realizaranse de forma simultánea en 5 sedes: A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e Vigo, ao obxecto de que as distancias xeográficas non sexan unha dificultade para a participación do alumnado de bacharelato

  As persoas participantes deberán presentarse, na sede elixida ás 16:15 horas,  provistas do seu carné de identidade (D. N.I.) para a súa identificación e realización da proba.

  A proba consistirá en dous exercicios, de acordo con:

  1ª PROBA: 16:30 a 17:30: Resolución de cuestións tipo test

  2ª PROBA:  18:00 a 19:00: Problemas e interpretación dun suposto práctico de laboratorio


  CUALIFICACIÓN

  Para todas as demarcacións universitarias nomearase un tribunal único que avaliará todos os exercicios e proclamará ás persoas vencedoras.

  CERTIFICADO DE INNOVACIÓN

  A Consellería de Educación @de la Xunta de Galicia recoñecerá estas fases (local e nacional) como actividades de innovación educativa cunha certificación ao profesorado participante equivalente a 15 horas de formación en caso de fase autonómica e 25 horas na fase nacional.


  GALARDÓNS

  Os diplomas aos gañadores desta  XXXVI OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA entregaranse, pola entidade organizadora, nun acto público, en data e lugar que oportunamente se indicará.

  A organización deste evento, quere agradecer o inestimable esforzo de todo o profesorado de química da nosa Comunidade autónoma, que fai posible que os nosos mozos consigan os niveis formativos idóneos para competir nestas probas da Olimpíada Galega de Química.


  Propiedade intelectual: A Olimpíada é propiedade  das Institucións organizadoras, a cal se cede libremente para o uso dos exercicios e probas publicadas con fins educativos, académicos ou similares e en actividades que sexan sen ánimo de lucro e sen efectos comerciais. En calquera uso público deberá citarse a procedencia

 

Propiedade intelectual: A Olimpíada é propiedade das Institucións organizadoras, a cal se cede libremente para o uso dos exercicios e probas publicadas con fins educativos, académicos ou similares e en actividades que sexan sen ánimo de lucro e sen efectos comerciais. En calquera uso público deberá citarse a procedencia

HORARIO E SITUACIÓN
Ubicación

Edificio Area Central- 1ª planta Local 31E

15707. Santiago de Compostela

A Coruña

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

 

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38