XXXVI OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA

O pasado venres 26, na Universidade da Coruña, entregáronse os diplomas aos gañadores e tamén aos participantes na Olimpíada Galega de Química, que chegou á súa trixésimo sexta edición e está dirixida a estudantes de bacharelato da comunidade. Os tres mellores estudantes de cada distrito universitario (Santiago, A Coruña e Vigo) competirán na Olimpíada Nacional de Química, que este ano se celebrará do 10 ao 12 de maio en Santander.

O primeiro posto na área coruñesa foi para Alfredo Sancho Chavert, de Eusebio da Guarda. En segundo e terceiro lugar quedaron Lucía Vendrell e María García, ambas do colexio Santa María del Mar.

A vencedora na demarcación de Santiago foi Laura Rosa Pérez, do IES Rosalía de Castro, que tamén obtivo a mellor puntuación de Galicia, con 85,17. A ela seguíronlle María Piñeiro, de Fingoi de Lugo, e Ramón Nogueira, de Manuel Peleteiro.

Dirixido a estudantes matriculados durante o curso 2018-2019 en Bacharelato do Sistema Educativo Español, de calquera centro público ou privado, da Comunidade Autónoma de Galicia e que non cumpriran os 19 anos de idade, o 1 de outubro, 2019. Excepcionalmente, e se o seu profesor o avala por escrito, os alumnos do 2o ciclo da ESO con excelentes habilidades tamén poden participar na Olimpíada de Química. A participación é individual.

Esta nova edición, organizada pola Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración co Colexio Oficial de Químicos de Galicia, celebrarase o 22 de marzo de 2019, nos locais establecidos de: A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e Vigo , de acordo coa seguinte normativa :

INSCRICIÓN

As persoas interesadas solicitarán a súa inscrición por escrito, a través da Secretaría do Centro, onde estean estudando, ou directamente a título particular, cubrindo o formulario e enviandoo á Secretaría da Asociación Química de Galicia, por calquera dos seguintes medios :

Por correo electrónico a: olimpiadagallega@colquiga.org

 

  • Correo postal a: Rúa Lisboa, 10, Edif. Área Central, Local 31-E. 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)

  • Todos e cada un dos datos requiridos deben aparecer claramente no formulario, indicando expresamente en que cidade desexa presentarse ás probas. A solicitude de rexistro deberá presentarse antes do 12 de marzo de 2019.


CONTIDOS

A materia das probas tratará aqueles aspectos da Química que figuran no Decreto 86/2015, do 25 de xuño (DOG núm. 120, do 19 de xuño de 2015), polo que se establece o currículo da educación secundaria. obrigatorio e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. En concreto das materias de Física e Química (1o de Bacharelato) e da materia de Química (2o de Bacharelato).

 

REALIZACIÓN

As probas celebraranse o venres 22 de marzo de 2019 ás 16:30 horas, celebraranse simultaneamente en 5 sedes: A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e Vigo, de xeito que as distancias xeográficas non sexan unha dificultade para a participación de estudantes de secundaria

 

Os participantes deberán presentarse no lugar elixido ás 16:15 horas, provistos do seu DNI para identificalos e realizar a proba.

 

A proba constará de dous exercicios, segundo:

 

1a PROBA: 16:30 a 17:30: Resolución de preguntas de opción múltiple

2a PROBA: 18:00 a 19:00: Problemas e interpretación dun suposto práctico de laboratorio


TITULACIÓN

Para todas as demarcacións universitarias, nomearase un único tribunal que avaliará todos os exercicios e proclamará os gañadores.

CERTIFICADO DE INNOVACIÓN

O Departamento de Educación da Xunta de Galicia recoñecerá estas fases (locais e nacionais) como actividades de innovación educativa cunha certificación para o profesorado participante equivalente a 15 horas de formación no caso da fase autonómica e 25 horas na fase nacional.

PREMIOS

Os diplomas aos gañadores deste XXXVI OLÍMPICO GALEGO DE QUÍMICA GALEGA serán entregados, pola entidade organizadora, nun acto público, nunha data e nun lugar que se indicará debidamente.

A organización deste evento quere agradecer o inestimable esforzo de todos os profesores de química da nosa Comunidade Autónoma, que fai posible que os nosos mozos acaden os niveis de formación idóneos para competir nestas probas da Olimpíada Galega de Química.

 

Propiedade intelectual: a Olimpíada é propiedade das institucións organizadoras, que se asigna libremente para o uso dos exercicios e probas publicados con fins educativos, académicos ou similares e en actividades sen ánimo de lucro e sen efectos comerciais. En calquera uso público, hai que citar a orixe

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

Os colexiados que desexen solicitar unha cita deben xestionala por correo ou por teléfono

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Área Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tel. 981 93 93 38

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade