DESENVOLVEMENTE DO CONGRESO

 

 

LUGAR: CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO.

TEMÁTICA DO CONGRESO:

 Haberá 3 temas:

 • Formación teórica en química

 • Prácticas de química, e

 • Novas tecnoloxías aplicadas a ensiainza da química.

DATAS

 • O Congreso celebrarase os días 2 e 3 de Outubro de 2.020.

 • DATA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 11 de Setembro de 2.020

 • DATA LIMITE DE ENVÍO DE RESÚMOS: 4 de setembro de 2.020

 

IDIOMAS

Poderase utilizar calquer idioma do Estado Español, tanto nas comunicaciones orais e pósters.

INSCRICIÓNS

 • 75 €.

 • Membros das asociacions pertenecentes a la GAQ: 50,00 €.

 • GRATIS para as personas que están colexiadas no Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

 • Entidades (colexios, institutos, facultades) que realicen mais de 3 inscripcions terán dereito a un desconto do 25 % en cada inscripción.

 

Cada inscripción da dereito a presentar dous traballos (comunicaciones orais ou pósters)

 

O ingreso da inscripción  deberase realizar na conta do Colexio Oficial de Químicos de Galicia:  ES62 0081 7620 4900 0219 2622. Banco Sabadell , indicando en concepto CDQ + SU NOMBRE

 

BENEFICIOS PARA OS CONGRESISTAS E DEMÁIS ASISTENTES

 • OS artígos presentados poderán publicarse na revista GALICIA QUÍMICA si o desexan os seus autores.Publicación na revista GALICIA QUÍMICA

 • O profesorado asociado a  Xunta de Galicia tenrán un recoñecemento de 8 horas por parte da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

HORARIO E SITUACIÓN
Ubicación

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela

A Coruña

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

 

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38