ESTATUTOS

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Xerais dos Colexios  Oficiais de Químicos e do seu Consello Xeral

 

REGLAMENTOS

Réximen Interior do Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Réximen Interior sobre o Turno de Peritos Xudiciais


Código Deontolóxico dos Químicos


A normativa colexial cuxo contido se opoña á vixente redacción da Lei de Colexios Profesionais, Lei 17/2009 sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, Lei 25/2009 (Lei  Omnibus), Lei 1/2010 (Lei  Omnibus galega) e Real Decreto 1000/2010 sobre Visado colexial obrigatorio, atópase derrogada e, por iso, non é de aplicación polo Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

MEMORIAS

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

Os colexiados que desexen solicitar unha cita deben xestionala por correo ou por teléfono

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Área Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tel. 981 93 93 38

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade