GALERIA DOS DECANOS

 •  Antonio Rodríguez de las Heras: 1952 - 1958

 •  Ángel Valverde Alonso: 1958 - 1962

 •  Lorenzo Rodríguez Molíns: 1962 - 1964

 •  Carlos Otero Suárez: 1964 - 1974

 •  Xosé Luis Basanta Campos: 1974 - 1978

 •  Constantito Peón Amor: 1978 - 1982

 •  Pelayo Rubido Muñiz: 1982 - 1988

 • Xoan M. Vieites Baptista de Sousa: 1988 - 2000

 •  Santiago Meizoso Permuy: 2000 - 2004

 •  Xosé Antonio Rodríguez Vázquez: 2004 - 2009

 •  Antonio Macho Senra: 2009 - Xaneiro 2016

 • Xoan Mogín del Pozo: Xaneiro 2016-Xaneiro 2017 (Decano en funcións)

 • Manuel Rodríguez Méndez: Xaneiro 2017-actualidade

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

Os colexiados que desexen solicitar unha cita deben xestionala por correo ou por teléfono

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Área Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tel. 981 93 93 38

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade