Xunta Diretiva Colexio Oficial de Químicos de Galicia

  • Decano : D. Manuel Rodríguez Méndez
  • Vicedecano Norte : D. Carlos Vales Fernández
  • Vicedecano Sur: D. Juan José Sanmartín Rodríguez
  • Secretario xeral : D. José Ramón Bahamonde Hernando
  • Tesoureiro : D. José Luis Francisco Fuentes
  • Vogais
Dª. Laura Gil Rodríguez
D. Emilio Osende Bardanca
D. Javier Becerra García
D. José Manuel Andrade Garda
Dª. Ana María Gayol González
Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

Os colexiados que desexen solicitar unha cita deben xestionala por correo ou por teléfono

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Área Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tel. 981 93 93 38

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade