BANCO SABADELL

SERVIZOS FINANCEIROS ESPECIAIS PARA O ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA


En Banco Sabadell mantense unha aposta firme pola colaboración co Ilustre Colexio Oficial de Químicos de Galicia, co obxectivo de satisfacer todas as necesidades financeiras dos seus colexiados, entre as cales destaca o financiamento en condicións preferentes.

Para unha maior información ou asesoramento financeiro, os colexiados poden dirixirse a calquera oficina de Banco Sabadell, onde un xestor de banca persoal proporcionaralles información detallada de toda a oferta do convenio. Se o prefiren, poden chamar ao 900 500 170.

Sabadell-Professional-169x70 logo.png

GALICIA BUSSINESS SCHOOL


O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e Galicia  Business  School subscriben un convenio para ofrecer formación aos seus colexiados e apoiar o emprendemento na profesión química.

Poden consultar aquí a información sobre o convenio.

Galicia Business School Logo HQ Transpar
MUTUA MADRILEÑA

Establecemos un convenio con Mutua Madrileña, a través do cal os nosos Colexiados, poden beneficiarse dunhas condicións vantaxosas nos seus Plans de aforro.

ESCOLA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Acabamos de asinar un convenio coa EOI (Escola de Organización Industrial) para que todos os nosos colexiados e colexiadas, do mesmo xeito que os membros das súas familias, poidan realizar os cursos que esta prestixiosa entidade organiza.

Podedes acceder a todo tipo de cursos,  masters, etc. que esta entidade organiza xa sexan presenciais,  semi-presenciais ou  on- line con importantes descontos.

Achegámosvos folletos do E.Ou.I.
 INDROPS

O colexio Oficial de Químicos de Galicia, asinou esta semana un Convenio de Colaboración coa empresa  INDROPS.

INDROPS é unha empresa que está habilitada legalmente para a realización de análise e consultoría ambiental e desenvolve a súa actividade baixo a marca  INDROPS e as súas demais signos distintivos, e ofrece aos seus clientes, entre outros, o servizo de análise de laboratorio e consultoría técnica a empresas con necesidades relacionadas coa calidade de augas, chans, materiais de dragaxe, residuos e todo tipo de matrices ambientais.

As empresas que soliciten as análises en  INDROPS, a través de  COLQUIGA terán dereito a un desconto na facturación dos devanditos traballos, en función do número de profesionais da química colexiados (Licenciado/ as e/ou Graos en Química) que traballen na empresa, conforme se indica no seguinte cadro, aplicado sobre a base impoñible de todos e cada un das análises realizadas.

 
As táboas de cálculo do tramo empresas son anuais, isto é, cada ano ao 01 de xaneiro empezarase a calcular a porcentaxe desde o colexiado 1.

Tramo para empresas %
De 1 a 6 colexiados 6%
Máis de 7 colexiados 10%
SERVIZO GRATUÍTO DE INFORMACIÓN FISCAL DE PSN

Como sabe, no Grupo PSN traballamos de maneira continua para ofrecerlle unha carteira de produtos e servizos adaptados ás súas necesidades dun modo cada vez máis integral. Neste sentido, queremos informarlle de que, desde hoxe, ten á súa disposición o novo Servizo de Información Fiscal.

Trátase dun servizo totalmente gratuíto, a través do que poderá realizar calquera consulta relacionada cos diferentes tipos de impostos, a tributación de produtos de seguros, aforro ou investimento e, en xeral, calquera dúbida de carácter fiscal que poida xurdirlle no seu día a día sobre impostos como:

IRPF
Imposto de Sucesións e Doazóns
Imposto Transmisións Patrimoniais ( ITP)
Actos Xurídicos Documentados ( AJD)
IVE
Imposto sobre Sociedades
Acceder ao seu novo Servizo de Información Fiscal é moi sinxelo:
Teléfono: 913 221 717
Luns a Venres de 9 a 18 horas
Esperamos que este novo servizo resúltelle de utilidade, e seguiremos traballando para ofrecerlle todo tipo de solucións á medida das súas necesidades.
Samples_edited.jpg
Sentidiñoa.JPG

Horario

Lunes a Viernes

10:00 a 14:00 Horas

Atención con cita previa.

PLANS DE PENSIÓNS  HNA:

A  mutualidade  HNA, ofrece para o Colectivo de Químicos unhas condicións especiais ao traspasar o seu Plan de Pensións actual.

En  HNA,  Mutualidade de Químicos dispós da posibilidade de realizar traspaso do plan de pensións que tes na actualidade cara a un dos  nosos.

As vantaxes fundamentais dos plans de pensións de  hna son:

    Moi boa rendibilidade.

    Ultimo ano (desde 30/09/2016 a 30/09/2017)

    Nos que levamos de ano (desde 01/01/2017 ata 31/09/2019)

    Baixas comisións. As comisións dos plans de pensións de  hna son das máis baixas do mercado. É un tema moi importante a valorar cando estudamos o valor do noso de plan de pensións.
    Comisións: 1,10%
O traspaso realízase de e sen necesidade de acudir á túa entidade bancaria

Cada trimestre informarémosche do teu plan de pensións para que non teñas ningunha incidencia e esteas ao tanto da evolución do mesmo.

    por traspasos     < 3.000€ sen promoción

    3.000€-25.000€     1% en efectivo
    25.000€-50.000€   2% en efectivo
    50.000€-70.000€   3% en efectivo/ iPad Prol
    > 70.000€                4% en efectivo/2% +   iPad Prol
E- SCOLA ( ESCOLA  GALEGA DE FORMACIÓN):
O Colexio Oficial de Químicos de Galicia asinou coa plataforma educativa         e- scola (www.e-scola.org), un acordo de colaboración polo cal, todos os colexiados poderán acceder á formación que se ofrece desde a devandita plataforma cun desconto por pertencer ao noso Colexio do 9%.

Ademais, deste acordo pódense beneficiar as empresas onde esteades a traballar, mentres nelas traballen profesionais da química que pertenzan ao noso Colexio. O desconto ás empresas dependerá do número de químicos/ as que pertenzan ao noso Colexio, e da actividade formativa pódense beneficiar todos os seus traballadores. O desconto, na formación de calquera dos seus traballadores, estará en función do número de profesionais que traballen na súa empresa e que pertenzan ao noso Colexio.

TRAMO PARA EMPRESAS %

De 1 a 6 colexiados6%

Con máis de 7 colexiados 10%

PARA COLEXIADOS/AS % 
Independentemente do número de cursos 9%

A formación que se ofrece é moi variada. Pode ser formación  on- line, hai cursos  semipresenciales e para as empresas fanse cursos presenciais. Convidámosvos a que visitedes a páxina web (www.e-scola.org). Hai cursos de: Prevención de riscos laborais, Seguridade en laboratorios, Conselleiro de Seguridade de Transportes, Medio Ambiente, Calidade, etc.

Tamén, se algunha persoa desexa crear un curso e impartilo, pode poñerse en contacto con e- scola e crealo subindo todo os temarios á plataforma, os exames, os test, etc.. a cambio, sería o profesor ou profesora de curso, e recibiría os  estipendios acordados con e- scola.

Calquera persoa ou empresa que desexe acceder ao curso debe de solicitalo a través da Secretaría do Colexio Oficial de Químicos de Galicia