POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Titularidade do ficheiro

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia, con domicilio en Rúa Lisboa, nº 10 - Edificio Area Central- Local 31E
15707  Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. +34 623 033 325, son as entidades titulares de ficheiros ao que se incorporan Datos de Carácter Persoal, así como os responsables do tratamento dos mesmos.2. Calidade dos datos


Os datos de carácter persoal que forman parte dos ficheiros do Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia, son os adecuados e pertinentes e estritamente necesarios para o fin co que son solicitados.

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia garanten as medidas técnicas e organizativas necesarias para a seguridade e integridade dos datos persoais que contén, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados, e os riscos aos que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural3. Finalidade dos datos


A recollida e tratamento automatizado dos Datos Persoais ten como finalidade o cumprimento da relación contractual establecida entre o titular dos datos e o usuario, o envío de información publicitaria e promocional, relativa aos propios servizos do Colexio Oficial de Químicos e da Asociación de Químicos de Galicia, así como o envío de formularios de enquisas e o tratamento dos datos con fins estatísticos. Non serán utilizados para finalidades distintas daquelas para as que foron solicitados.


4. Información e consentimento do afectado


Procédese a informar e solicitar o consentimento expreso do titular na recollida de datos


5. Dereito de información, rectificación, cancelación e oposición de datos


O usuario poderá exercer en calquera momento o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos dirixíndose ao Colexio Oficial de Químicos de Galicia e á Asociación de Químicos de Galicia, con domicilio en rRúa Lisboa, nº 10 - Edificio Area Central- Local 31E 
15707  Santiago de Compostela (A Coruña), ou a través do  mail secretaria@colquiga.org. Dado o carácter  personalísimo destes dereitos, será necesario que o afectado acredite a súa identidade.


ACTUALIZACIÓN E MODIFICACIÓN


O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia resérvanse o dereito para actualizar ou modificar a información contida na presente Política de Privacidade con obxecto de adaptalas ás posibles novidades lexislativas, ou por motivos estratéxicos.


LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLES


Con carácter xeral, as relacións que se deriven da prestación dos servizos contidos na páxina están sometidas á lexislación e a xurisdición española.


INFORMACIÓN XERAL EN CUMPRIMENTO DA LEI 34/2002.  LSSICE


Titular do PORTAL :  Colexio Oficial de Químicos de Galicia e Asociación de Químicos de Galicia
Dirección : Rúa Lisboa, nº 10 - Edificio Area Central- Local 31E
15707  Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. 623 033 325
Contacto :  secretaria@colquiga.orgO Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia consideran como obxectivo básico garantir a privacidade e confidencialidade dos datos de carácter persoal dos usuarios solicitados a través de calquera sistema que permita a  trasmisión de datos. Por conseguinte, manifesta o seu compromiso de cumprimento coa lexislación que nesta materia atópese vixente en cada momento.

Para calquera dúbida ou consulta poden utilizar o e-mail secretaria@colquiga.org