top of page

I CONGRESO INTERNACIONAL DE QUÍMICA, SEGURIDADE QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE

(QUISEMA)

4 e 5 de decembro de 2023
Escola Técnica Superior de Enxeñaría
Universidade de Santiago de Compostela

QUISEMA GAL.jpg

TEMAS DO CONGRESO:

  • Seguridade Industrial.

  • Prevención de Riscos Laborais (Higiene Industrial)

  • Transporte de mercadorías perigosas.

  • Protección do Medio Ambiente.

  • Residuos.

  • Economía circular.

  • Sostibilidade ambiental.

Normal

60€

200€

Estudantes de doutoramento e posdoutoramento*

60€

Estudantes de Grao e Máster*

130€

50€

Inscrición no Congreso + Colexiación en COLQUIGA**

150€

Persoas pertencentes ao GAQ e outros Colexios Oficiais de Químicos de España***

100€

* Os estudantes deberán presentar o xustificante (Copia da acreditación ou matrícula vixente)

**A cota inclúe a inscrición no congreso, cota de inscrición en COLQUIGA e 6 meses de adhesión ver AQUÍ os requisitos

*** Debe presentar o xustificante de pertenza ou estar asociado a unha asociación do GAQ

NOTAS:  

 O prezo dos membros é só para persoas da Asociación de Químicos de Galicia que tamén sexan membros do Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

COLQUIGA: Colexio Oficial de Químicos de Galicia

AQUIGA: Asociación de Químicos de Galicia

GAQ: Grupo de Asociacións Químicas

Transferencia bancaria
Titular: Colexio Oficial de Químicos de Galicia
Banco/Banco: SABADELL
IBAN: ES62 0081 7620 4900 0219 2622
BIC/SWIFT: BSAB ESBB

Tamén por PayPal solicitando a ligazón de pago a secretaria@colquiga.org

 

bottom of page