top of page

As comunicacións deberán enviarse en formato Word (.docx) por correo electrónico  a secretaria@colquiga.org levando o nome do autor principal (p. ex. JM_Perez_R.docx), indicando a forma de comunicación desexada (oral ou mediante un cartel), así como a área científica.

TEMAS DO CONGRESO:

 • Seguridade Industrial

 • Prevención de Riscos Laborais (Higiene Industrial)

 • Transporte de mercadorías perigosas

 • protección do medio ambiente

 • Residuos

 • Economía Circular

 • Sostibilidade Ambiental

Os resumos deberán estar redactados en calquera dos idiomas oficiais do Congreso (castelán, galego e inglés) segundo o modelo facilitado e non exceder dunha páxina A4.

Como o número de comunicacións orais é limitado, seleccionaranse os traballos presentados para esta modalidade, admitíndose o resto para exposición.ion en formato póster.

Cada participante inscrito en QUISEMA poderá presentar, como autor principal, un máximo de 2 comunicacións; non existindo ningunha limitación para facelo como coautor.

 

Pautas para o envío de resumos

 • O primeiro autor debe estar rexistrado.

 • Cada participante pode enviar un máximo de 2  comunicacións.

 • O resumo só será considerado se respecta o normas do Congreso.

 • O resumo deberá enviarse por correo electrónico a secretaria@colquiga.org

 • O resumo debe estar en formato Word ou outro formato compatible.

 • Ao enviar o resumo, deberá escoller o tema máis relevante, aínda que o comité organizador resérvase o dereito de decidir/cambiar a área científica do resumo.

 • O envío de resumos require inscrición previa no congreso - non é necesario o pagamento nesta fase.

Data límite de envío de resumos 10 de novembro de 2023

Contacta con COLQUIGA

Grazas pola túa mensaxe!

bottom of page