Consello de administración

Presidente -Manuel Rodríguez Méndez

Vicepresidente norte - Carlos Vales Fernández

Vicepresidente sur - Juan José Sanmartín Rodríguez

Secretario -José Ramón Bahamonde Hernando

Tesoureiro -José Luis Francisco Fuentes


 

Vogais


Laura Gil Rodríguez

Emilio Osende Bardanca

Javier Becerra García

José Manuel Andrade Garda

Ana María Gayol González

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

Os colexiados que desexen solicitar unha cita deben xestionala por correo ou por teléfono

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Área Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tel. 981 93 93 38

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade