Para facerse socio, debes cubrir todos os formularios e envialos debidamente asinados ao colexio, persoalmente, por correo electrónico ou por correo:

 

A documentación que se adxunta é:

  • Formulario de solicitude

  • Fotocopia do título de bacharel ou certificado de pago das taxas (*)

  • Dúas fotografías tamaño carné

  • Fotocopia do DNI (*)

  • Currículum vitae

  • Orde pola que se autoriza o cobro de taxas mediante domiciliación bancaria

  • Proba de entrada da cota de entrada.

A documentación marcada cun asterisco (*) deberá ser certificada, en caso de rexistro por correo / correo electrónico.

 

Todos os membros da Asociación están automaticamente cubertos por un seguro de responsabilidade civil. (Deberá cubrir un formulario unha vez estea colexiado)

A entrada é de 40 euros e a anual de 120 euros que se paga nos meses de xaneiro e xullo (60 euros cada semestre). Ademáis, deberá aboar a parte proporcional do semestre.

Unha vez rexistrado, pódese solicitar a taxa reducida de 60 € ao ano (30 € / semestre) escribindo ao decano-presidente, achegando xustificante de desemprego.

Podes consultar a Lei de colexios profesionais de Galicia e a lei de colexios profesionais , para que unha vez debidamente informado sexa unha decisión persoal inscribirse se aínda non se exerce a profesión.

COLEXIARSE

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

Samples_edited.jpg
Sentidiñoa.JPG

Horario

Lunes a Viernes

10:00 a 14:00 Horas

Atención con cita previa.