ESTATUTOS

.

.

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Xerais dos Colexios Oficiais de Químicos e do seu Consello Xeral

.

.

NORMATIVA

.

Réxime Interno do Colexio Oficial de Químicos de Galicia

.

Réxime interno pola quenda de peritos xudiciais


Código Ético Químico


A normativa colexial cuxo contido se opón á redacción actual da Lei de colexios profesionais, Lei 17/2009 de libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, Lei 25/2009 (Lei ómnibus), Lei 1/2010 (Lei ómnibus galega) e o Real decreto 1000/2010 sobre visado colexial obrigatorio, foi derrogado e, polo tanto, non é aplicable polo Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

LEMBRANZAS

Diagrama de flujo
Samples_edited.jpg
Sentidiñoa.JPG

Horario

Lunes a Viernes

10:00 a 14:00 Horas

Atención con cita previa.