ESTATUTOS

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Xerais dos Colexios Oficiais de Químicos e do seu Consello Xeral

 

NORMATIVA

Réxime Interno do Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Réxime interno pola quenda de peritos xudiciais


Código Deontolóxico Químico

REGULAMENTO DISTINCIÓN DE COLEXIADO DISTINGUIDO OU COLEXIADA DISTINGUIDA


 

A normativa colexial cuxo contido se opón á redacción actual da Lei de colexios profesionais, Lei 17/2009 de libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, Lei 25/2009 (Lei ómnibus), Lei 1/2010 (Lei ómnibus galega) e o Real decreto 1000/2010 sobre visado colexial obrigatorio, foi derrogado e, polo tanto, non é aplicable polo Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

MEMORIAS

Diagrama de flujo
Samples_edited.jpg
Sentidiñoa.JPG

Horario

De luns a venres

10:00 a 14:00 h.

Atención con cita previa.