Accesibilidade
Conformidade a estándares e accesibilidade

O Colexio Oficial de Químicos de  Galícia e a Asociación de Químicos de Galicia procuran que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesibles para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

Respecto a os estándares de accesibilidade; o contido está en formato XHTML, que é unha linguaxe de composición de  hipertexto e estándar aberto desenvolto e recomendado polo  W3 C; o Consorcio da Web.
E os elementos que constitúen o contido (imaxes, texto, estruturas, ligazóns) están escritos conforme ao nivel de prioridade  AA das directrices de Accesibilidade para Contido Web do  W3 C.Empréganse follas de estilo  CSS, (outro estándar do  W3 C) para asignar os formatos de presentación e distribuír nas páxinas os contidos e ligazóns.
Co obxectivo de facer unha web accesible, o deseño desta páxina realizouse tendo en conta as recomendacións de accesibilidade para o segundo nivel de prioridade das directrices  WAI (Web  Accessibility  Initiative) do  W3 C.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como  Mozilla Firefox,  Netscape  Navigator, Opera,  Konqueror, Safari, Google  Chrome, etc.
Se vostede atopa algunha dificultade para acceder ao contido ou para entendelo, por favor comuníquea por correo electrónico á dirección anyone@colquiga.org.Referencias sobre accesibilidade

Se desexa coñecer máis achega da contido web accesible recomendámoslle as seguintes ligazóns:
   Recomendacións de accesibilidade do Consorcio da Web -  W3 C, que explica as razóns de cada recomendación.
   Técnicas de accesibilidade do Consorcio da Web -  W3 C, que explica como implementar cada recomendación.
   Iniciativa de accesibilidade do Consorcio da Web -  W3 C.