top of page

BENVIDA DECANO

Para o Colexio Oficial de Químicos de Galicia, que teño a honra de representar, é unha gran satisfacción contar con este medio de comunicación global, dirixirse tanto aos meus compañeiros como a todos os cidadáns que solicitan información sobre o noso Colexio Profesional e sobre o Asociación de Químicos.

Este sitio web pretende ser un medio eficiente e unha ferramenta de comunicación áxil para os químicos e que reflicta o papel que o noso grupo aporta á sociedade. Nel atoparás un resumo do longo camiño que percorremos, normas de comportamento colexial, oferta de servizos, actividades que organizamos e todo o que nos permite afrontar o longo camiño que temos por diante.

A todos os compañeiros colexiados gustaríame pedirvos a vosa colaboración, aportando cantos consellos e suxerencias consideredes de aplicación para que poidan contribuír a unha maior proxección da Química na sociedade.

Un dos nosos obxectivos prioritarios é que o colexio sexa o "Fogar" de todos os químicos e, por outra banda, que sirva para espertar e estimular o interese pola ciencia química na sociedade. Se a información que intentamos proporcionar aquí cumpre o seu propósito, os membros do Consello de Administración desta institución cincuentenaria darémonos por satisfeitos.

Sabede que dende o Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia estaremos sempre á vosa enteira disposición para todo aquelo que estea ó noso alcance.

Grazas pola vosa visita.

Manuel Rodríguez Méndez.

Decano do Colexio Oficial de Químicos de Galicia

bottom of page