MENCIÓNS HONORÍFICAS

A concesión das distincións de membro distinguido ou de honra efectuarase pola Xunta Xeral, a proposta da Xunta Directiva ou do 10% dos colexiados.

A Xunta Xeral tomará o acordo sobre a concesión ou non da distinción. Ese acordo, que será inapelable, comunicarase por escrito certificado a quen o promovese.

Ademais das honras e deferencias que a Xunta Xeral teña a ben conceder no seu momento, a posesión de calquera das dúas distincións por parte dun colexiado, levará aparellada a exención de pago da cota colexial.

COLEXIADOS DE HONRA

D. Joaquín Pérez Villanueva  (1956)  

D. Ignacio Ribas Marqués  (1978) 

COLEXIADOS DISTINGUIDOS

D. Valentín Sobrini Mazquiriz  (1982)       

D. Ramón de la Sota Martínez  (1982)    

D. José Gallego Asorey  (1983)          

D. Juan Ugarte Pollano  (1984)          

D. José Rivero Rey  (1986)              

D. Carlos Otero Suárez  (1988)          

D. José Luis Basanta Campos  (1988)   

D. Manuel Portabales Lorenzo  (1989)  

D. Rafael Rosell de la Peña  (2000)      

D. José María Varela Cardama  (2001)   

D. Generoso Álvarez Seoane  (2001)    

D. Pelayo Rubido Muñiz  (2001)

D. Daniel Rivera Barbazan  (2001)

D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa  (2001)

D. Anxo Valverde Alonso  (2001)

D. Constantino Peón Amor  (2001)

D. Enrique Macías Ruíz  (2001)

D. Francisco López Capont  (2003)

D. Antonio Rodríguez de las Heras (2003)

D. Lorenzo Rodríguez Molíns (2003)

D. Santiago Meizoso Permuy  (2007)

Dª. Tarsy Carballas Fernández (2009)

D. Luis Castedo Exposito (2009)

D. José Antonio Rodríguez Vázquez (2011)

D. Manuel Bao Iglesias (2015)

D. Francisco Leis Vidal (2018)

MEMBROS DE HONRA

D. Isidro Parga Pondal  (1983) 


MEMBROS DISTINGUIDOS

Ms Visitación Romero Rodríguez  (2000) 


PLACAS CONMEMORATIVAS

D. Francisco Cunqueiro Alfaya  (1984)     

D. José Luis Negro López  (1997)     

 

DIPLOMAS

D. José Antonio Laro Núñez  (1988)

D. Heriberto Blanco González  (1988)

D. Daniel Ribera Barbazán  (1988)

D. Arturo Ortega de Miguel  (1988)

D. Luis Viqueira Valdés  (1988)

D. Manuel Labarta Rodríguez - Maribona  (1988)

D. Adalberto Sopkowsky García  (1988)

D. José Portela Barreiro  (1988)

D. Benito Sánchez Rodríguez  (1988)

D. Narciso Pizarro Alzamora  (1988)

D. Antonio Castro  (1988)

D. Luis Blanco García  (1988)

D. Francisco Javier Vázquez Vázquez  (1988)

D. Manuel Portabales Lorenzo  (1988)

D. Ramón Bouza Fernández  (1988)

D. Juan José Arnaiz de la Fragua  (1988)

D. Gerardo Dios Vidal  (1988)

D. Héctor Martínez Martínez  (1988)

D. Francisco López Capont  (1988)

D. Antonio Rodríguez de las Heras  (1988)

D. Lorenzo Rodríguez Molíns  (1988)

D. José Pérez Ramírez  (1988)

D. Ernesto Rivera Gran  (1988)

D. Ángel Valverde Alonso  (1988)

D. Fernando Barreras Lago  (1988)

D. Andrés Riera Álvarez  (1988)

D. Gerardo Cobas González  (1988)

D. Francisco Bordallo Costas  (1988)

D. Francisco Tilve Adrio  (1988)

D. Isidro Suárez Paz  (1988)

D. Francisco Cunqueiro Alfaya  (1988)

D. Isidro González‑Posada Rodríguez  (1988)

D. Juan Ugarte Pollano  (1988)

D. Ramón Dios Vidal  (1988)

D. Augusto García Sánchez  (1988)

D. Generoso Álvarez Seoane  (1988)

D. José Luis González Fernández  (1988)

D. Joaquín Alvez Iglesias  (1988)

Samples_edited.jpg
Sentidiñoa.JPG

Horario

De luns a venres

10:00 a 14:00 h.

Atención con cita previa.