MENCIÓNS HONORABLES

A concesión de distincións de membros distinguidos ou de honra será realizada pola Xunta Xeral, a proposta do Consello de Administración ou do 10% dos membros.

A Xunta Xeral decidirá se concede ou non a distinción. Este acordo, que será definitivo, comunicarase por escrito certificado a quen o promoveu.

Ademais das honras e diferenzas que a Xunta Xeral poida outorgar no seu momento, a posesión dalgunha das dúas distincións por parte dun colexiado suporá a exención do pagamento da taxa colexial.

 

COLEXIOS DE HONRA

D. Joaquín Pérez Villanueva (1956)

D. Ignacio Ribas Marqués (1978)


COLEXIOS DISTINGUIDOS

Valentín Sobrini Mazquiriz (1982) D. Pelayo Rubido Muñiz (2001) Sr.

D. Ramón de la Sota Martínez (1982) D. Daniel Rivera Barbazan (2001)

D. José Gallego Asorey (1983) D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa (2001)

D. Juan Ugarte Pollano (1984) D. Angel Valverde Alonso (2001)

D. José Rivero Rey (1986) D. Constantino Peón Amor (2001)

Carlos Otero Suárez (1988) D. Enrique Macías Ruíz (2001)

D. José Luis Basanta Campos (1988) D. Francisco López Capont (2003)

D. Manuel Portabales Lorenzo (1989) D. Santiago Meizoso Permuy (2007)

Rafael Rosell de la Peña (2000) Sra. Mª Tarsy Carballas Fernández (2009)

D. José María Varela Cardama (2001) D. Luis Castedo Expósito (2009)

D. Generoso Alvarez Seoane (2001) D. José Antonio Rodríguez Vázquez (2011) Sr.

D. Manuel Bao Iglesias (2015)

D. Francisco Leis Vidal (2018)


MEMBROS DE HONRA

D. Isidro Parga Pondal (1983)


MEMBROS DISTINGUIDOS

Romero Rodríguez Visitación (2000)


PLACAS CONMEMORATIVAS

D. Francisco Cunqueiro Alfaya (1984)

D. José Luis Negro López (1997)

 

DIPLOMAS

D. Antonio Rodríguez de las Heras (1988) D. Lorenzo Rodríguez Molíns (1988)

D. José Pérez Ramírez (1988) D. Ernesto Rivera Gran (1988)

D. Ángel Valverde Alonso (1988) D. Fernando Barreras Lago (1988) Sr.

D. Andrés Riera Álvarez (1988) D. Gerardo Cobas González (1988) D.

Francisco Bordallo Costas (1988) D. Francisco Tilve Adrio (1988)

D. Isidro Suárez Paz (1988) D. Francisco Cunqueiro Alfaya (1988)

D. Isidro González - Posada Rodríguez (1988) D. Juan Ugarte Pollano (1988) Sr.

D. Ramón Dios Vidal (1988) D. Augusto García Sánchez (1988)

D. Generoso Álvarez Seoane (1988) D. José Luis González Fernández (1988) Sr.

D. Joaquín Alvez Iglesias (1988) D. José Antonio Laro Núñez (1988)

D. Heriberto Blanco González (1988) D. Daniel Ribera Barbazán (1988) Sr.

Arturo Ortega de Miguel (1988) D. Luis Viqueira Valdés (1988)

D. Manuel Labarta Rodríguez - Maribona (1988) D. Adalberto Sopkowsky García (1988) D.

D. José Portela Barreiro (1988) D. Benito Sánchez Rodríguez (1988) D.

D. Narciso Pizarro Alzamora (1988) D. Antonio Castro (1988)

D. Luis Blanco García (1988) D. Francisco Javier Vázquez Vázquez (1988)

D. Manuel Portabales Lorenzo (1988) D. Ramón Bouza Fernández (1988)

D. Juan José Arnaiz de la Fragua (1988) D. Gerardo Dios Vidal (1988) D.

D. Héctor Martínez Martínez (1988) D. Francisco López Capont (1988)

D. Valentín Sobrini Mazquiriz  (1982)           

D. Ramón de la Sota Martínez   (1982)     

D. José Gallego Asorey   (1983)                

D. Juan Ugarte Pollano   (1984)                

D. José Rivero Rey   (1986)                         

D. Carlos Otero Suárez   (1988)                

D. José Luis Basanta Campos   (1988)    

D. Manuel Portabales Lorenzo   (1989) 

D. Rafael Rosell de la Peña   (2000)         

D. José María Varela Cardama   (2001)    

D. Generoso Alvarez Seoane   (2001)      

D. Pelayo Rubido Muñiz   (2001)

D. Daniel Rivera Barbazan   (2001)

D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa   (2001)

D. Angel Valverde Alonso   (2001)

D. Constantino Peón Amor   (2001)

D. Enrique Macías Ruíz   (2001)

D. Francisco López Capont   (2003)

D. Santiago Meizoso Permuy   (2007)

Dña. Mª Tarsy Carballas Fernández (2009)

D. Luis Castedo Expósito (2009)

D. José Antonio Rodríguez Vázquez (2011)

D. Manuel Bao Iglesias (2015)

D. Francisco Leis Vidal(2018)

D. José Antonio Laro Núñez  (1988)

D. Heriberto Blanco González  (1988)

D. Daniel Ribera Barbazán  (1988)

D. Arturo Ortega de Miguel  (1988)

D. Luis Viqueira Valdés  (1988)

D. Manuel Labarta Rodríguez‑Maribona  (1988)

D. Adalberto Sopkowsky García  (1988)

D. José Portela Barreiro  (1988)

D. Benito Sánchez Rodríguez  (1988)

D. Narciso Pizarro Alzamora  (1988)

D. Antonio Castro  (1988)

D. Luis Blanco García  (1988)

D. Francisco Javier Vázquez Vázquez  (1988)

D. Manuel Portabales Lorenzo  (1988)

D. Ramón Bouza Fernández  (1988)

D. Juan José Arnaiz de la Fragua  (1988)

D. Gerardo Dios Vidal  (1988)

D. Héctor Martínez Martínez  (1988)

D. Francisco López Capont  (1988)

Samples_edited.jpg
Sentidiñoa.JPG

Horario

Lunes a Viernes

10:00 a 14:00 Horas

Atención con cita previa.