top of page

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

RESPONSABLE:Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade:Colexio Oficial de Químicos de Galicia (COLQUIGA)   

Número de IVE:Q3670003G     _cc781905-5cde-3194-3194-3194-5cde-3194-3194-3194-5cde-5cde-3194-5cde-5cde

Enderezo de correo:Rúa Lisboa 10, Edificio Zona Central, 1a Planta Local 31-E, 15707 Santiago de Compostela

Teléfono: 623 033 325         _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-953bd_3194-5cde

Correo electrónico: secretaria@colquiga.org

Información de contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@dosaesgroup.com

Tabla Colquiga.jpg

USO POR MENORES.

Os servizos e/ou produtos ofrecidos a través deste sitio web non están dirixidos a menores. Non se recollerán os datos cando saibamos que se trata de datos de menores de 14 anos.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS: Non se realizan transferencias internacionais de datos a países fóra do Espazo Económico Europeo

ELABORACIÓN DE PERFÍS: Non se realiza perfilado.

SEGURIDADE:

COLQUIGA implantou as medidas de seguridade administrativas, técnicas e físicas adecuadas para evitar o acceso, uso, modificación, divulgación ou destrución non autorizados da información facilitada polos nosos usuarios. Específico:

 • Administrativo:

  • Tanto o persoal laboral como os provedores de servizos asinan un acordo de confidencialidade

 • Técnicas:

  • Os datos persoais recollidos electrónicamente almacénanse cifrados e protexidos con contrasinal.

  • Toda a transmisión de datos está cifrada.

  • Realízase unha copia de seguranza regular dos datos dos usuarios en varios servidores, o que axuda a protexer os datos en caso de fallo de hardware ou desastre.

 • Física:

  • Os nosos sistemas informáticos están situados en zonas restrinxidas. Só permitimos que o persoal autorizado acceda aos datos persoais.

DEREITOS: Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

A continuación, a empresa infórmache de que tes dereito a:

 • Accede aos teus datos persoais e obtén información sobre como se están tratando.

 • Solicitar a rectificación dos datos inexactos

 • Solicitar a supresión dos datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos

 • Opoñerse, en calquera momento, ao tratamento dos seus datos e a empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou para garantir a defensa ante posibles reclamacións.

 • Solicita o dereito de portabilidade e obtén para ti ou para outro provedor de servizos certa información sobre a túa persoa.

 • En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que a empresa só os conservará para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

 • Retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para exercer tales dereitos debes escribir ao correo electrónico asecretaria@colquiga.org. Requírese acreditar a identidade da persoa que exerce os seus dereitos, mediante o envío de copia do DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente, por ambas as dúas caras.

COLQUIGA facilitaralle a información no prazo máximo dun mes desde a recepción da solicitude. O dito prazo poderá prorrogarse en dous meses se é o caso, tendo en conta a complexidade e número de solicitudes. Pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de protección de datos. Non obstante, en primeira instancia poderá presentar unha reclamación ante o Delegado de Protección de Datos, no caso de ser designado, quen resolverá a reclamación nun prazo máximo de dous meses.

Para obter máis información sobre os seus dereitos, visite a páxina web da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/).

bottom of page