top of page

Ampliamos prazo para o envío de comunicacións
Asta o 8 de maio ás 14:00h
(hora peninsular española)

V Congreso Internacional de Didáctica da Química

ONLINE

Web Gallego.jpg

Temas do Congreso:

 • Ensino da Química.

 • Formación teórica Química.

 • Novas tecnoloxías.

 • Prácticas de Química.

As comunicacións, en formato Word (.docx) enviaranse por email  a secretaria@colquiga.org  levando por nome o do autor principal (ex. JM_LOUSA_PAREDES.docx), indicando a forma de comunicación que desexe (oral ou mediante cartel), así como a área científica.

Os resumos deben escribirse nos idiomas oficiais do Congreso (Castelán, Portugués, Gallego e Inglés) , #de acordo con o persoal proporcionado e non exceder unha páxina A4 .

Ao estar limitado o número de comunicacións orais, seleccionaranse os traballos presentados para esta modalidade, sendo o resto aceptados para a súa exposición en formato cartel.

Cada participante rexistrado no Congreso poderá presentar, como autor principal, un máximo de 2 comunicacións; non habendo limitación para facelo como coautor.

Cando a Comunicación preséntese en forma de Cartel, as dimensións máximas deste serán: 90 cm de ancho x 120 cm de longo e deberá enviarse en formato .jpg ou .png e en PDF. 

Plantilla Póster Congreso Didáctica Baja Calidad.jpg
Guía para o envío de Resumos:
 • O primeiro autor debe estar rexistrado.

 • Cada participante pode enviar un maximo de 2 comunicacións.

 • O resumo só será considerado se respecta as normas do congreso.

 • O resumo debe enviarse por mail a secretaria@colquiga.org

 • O resumo debe estar en formato Word ou outro formato compatible.

 • Ao enviar o resumo, debe escoller o tema máis relevante, aínda que a comisión organizadora resérvase o dereito para decidir/cambiar a área científica do mesmo.

 • O envío de resumos require o rexistro previo no congreso – o pago non é necesario nesta fase.

Organiza:

Colaboran:

bottom of page