top of page

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

Datos Identificativos do Titular da Páxina Web:

 

De conformidade coa  Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

 

Obrigacións de información xeral establecidas no artigo 10 da LSSI.

A presente política regula o acceso e o uso do sitio web https://www.colquiga.org propiedade de:

 

Razón social: ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA (AQUIGA)        

CIF: G36640217

Domicilio: RÚA LISBOA, 10 CC ÁREA CENTRAL, 1ª PTA  LOCAL - 31E, 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono: 623 033 325

Email: secretaria@colquiga.org

 

Política de Protección de Datos:

 

Lexislación. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais obtéñanse do interesado.

 

Responsable do tratamento. ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA. Dirección: RÚA LISBOA, 10 CC ÁREA CENTRAL, 1ª PTA  LOCAL - 31E, 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA

E-mail: secretaria@colquiga.org

 

Delegado de Protección de Datos. Pode contactar co Delegado de Protección de Datos (DPD) para aclarar calquera cuestión que precise en relación coa xestión do tratamento dos seus datos persoais, a través do correo lopd@megamailconsultores.es  coa referencia “Á atención do DPD de AQUIGA”.

 

Tratamento de datos dos Participantes na Olimpíada de Química.

 

Finalidade do tratamento. A finalidade será a de xestionar os datos persoais facilitados polos participantes na olimpíada de química coa finalidade de facilitar a organización das probas e o seu desenvolvemento , dar difusión aos gañadores da olimpíada de química; por este motivo os datos dos gañadores así como a súa imaxe serán publicados en medios de comunicación e na páxina web do colexio profesional.

 

Legitimización. A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento outorgado polo interesado.

 

Conservación dos datos. Os datos dos participantes serán conservados durante 5 anos ao obxecto de emitir certificados de participación. Os datos dos gañadores que serán mantidos por razóns históricas e estatísticas.

 

Cesións de datos. Os datos dos gañadores serán cedidos á Real Sociedade Española de Química e a medios de comunicación e os datos dos profesores á Consellería de Educación.

 

Dereitos do interesado. Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para cumprir coas obrigacións legalmente establecidas.

 

Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

 

Onde exercer os dereitos. Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a secretaria@colquiga.org indicando por escrito a súa petición.

 

A fin de facilitar o seu exercicio, facilitámoslle as ligazóns ao formulario de solicitude de cada un dos dereitos:

Formulario exercicio do dereito de acceso

Formulario de exercicio do dereito de rectificación

Formulario de exercicio do dereito de oposición

Formulario de exercicio do dereito de supresión (dereito “ao esquecemento”)

Formulario de exercicio do dereito á limitación do tratamento

Formulario de exercicios do dereito á portabilidad

Formulario de exercicio a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas

 

Medidas de seguridade. Teniendo en cuenta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco.

 

Transferencias internacionais de datos. Non existen transferencias internacionais dos seus datos a países fora do Espazo Económico Europeo (EEE).

 

Tratamento baseado no consentimento do afectado. A través desta páxina web non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

 

Deber de confidencialidade. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

 

Inexactitude dos datos obtidos directamente do afectado. Para os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito de rectificación.

 

Dereito a reclamar. No caso de que non estea conforme co tratamento dos seus datos poderá dirixir as súas reclamacións #ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

bottom of page