top of page

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e o Colexio de Químicos de Galicia consideran como un obxectivo básico garantir a privacidade e confidencialidade dos datos persoais, cumprindo a normativa establecida na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. (BOE 14/12/1999) e Real decreto 994/1999, do 11 de xuño.

1. Propiedade do ficheiro

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e o Colexio de Químicos de Galicia, con enderezo na rúa Lisboa, 10- Edificio Área Central, primeiro andar Local 31-E, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña), son as entidades propietarias de ficheiros en que se incorporen datos persoais, así como os responsables do seu tratamento.

2. Calidade dos datos

Os datos persoais que forman parte dos ficheiros do Colexio Oficial de Químicos de Galicia e do Colexio de Químicos de Galicia son adecuados e pertinentes e estritamente necesarios para a finalidade para a que se recollen.

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e o Colexio de Químicos de Galicia garanten as medidas técnicas e organizativas necesarias para a seguridade e integridade dos datos persoais que contén, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado de a tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, xa sexan da acción humana ou do medio físico ou natural

3. Finalidade dos datos

A recollida e tratamento automatizado de datos persoais ten por obxecto cumprir a relación contractual establecida entre o propietario dos datos e o usuario, o envío de información publicitaria e promocional, relacionados cos servizos do Colexio Oficial de Químicos e da Asociación. de Químicos de Galicia, así como o envío de formularios de enquisas e tratamento de datos con fins estatísticos. Non se utilizarán para fins distintos dos que foron recollidos.

4. Información e consentimento dos afectados

Procedemos a informar e solicitar o consentimento expreso do propietario na recollida de datos

5. Dereito á información, rectificación, cancelación e oposición de datos

O usuario poderá exercer en calquera momento o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos dirixíndose ao Colexio Oficial de Químicos de Galicia e á Asociación de Químicos de Galicia, con enderezo na rúa Lisboa, 10- Edificio Área Central, primeiro andar Local 31-E, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña), ou por correo electrónico secretaria@colquiga.org . Dado o carácter moi persoal destes dereitos, será necesario que a parte afectada acredite a súa identidade.

ACTUALIZACIÓN E MODIFICACIÓN

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e o Colexio de Químicos de Galicia resérvanse o dereito de actualizar ou modificar a información contida nesta Política de privacidade para adaptalos a posibles desenvolvementos lexislativos ou por motivos estratéxicos.

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

En xeral, as relacións que se derivan da prestación dos servizos contidos na páxina están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas.

INFORMACIÓN XERAL DE CONFORMIDADE COA LEI 34/2002. LSSICE

Propietario do PORTAL:  Colexio Oficial de Químicos de Galicia e Asociación de Químicos de Galicia
Enderezo:
  Lisboa, 10- Edificio Área Central, primeiro andar Local 31-E, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)  [España]. Tel. (+34) 623 033 325
Contacto:
  secretaria@colquiga.org


O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia consideran como un obxectivo básico garantir a privacidade e confidencialidade dos datos persoais dos usuarios recollidos a través de calquera sistema que permita a transmisión de datos. Por iso, expresa o seu compromiso de cumprir a lexislación vixente nesta materia en todo momento.

Para calquera dúbida ou consulta pode utilizar o correo secretaria@colquiga.org

tabla AQUIGA.jpg

USO POR MENORES.

Os servizos e/ou produtos ofrecidos a través deste sitio web non están dirixidos a menores. Non se recollerán os datos cando saibamos que se trata de datos de menores de 14 anos.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS: Non se realizan transferencias internacionais de datos a países fóra do Espazo Económico Europeo

ELABORACIÓN DE PERFÍS: Non se realiza perfilado.

bottom of page